Elektrik Proje Çizimi

          ELEKTRİK PROJE  HİZMETLERİ :

         Her türlü tesisler için (Sanayi Tesisleri, Ticaret Merkezleri, Bankalar, Eğitim Binaları, Oteller vb)
    uygulama projelerinin hazırlanması, koordinasyon  projelerinin yapılması firmamızın faaliyetlerindendir.         Konusunda uzman kadro tarafından proje hazırlık aşamasında belirlenen tüm teknik detaylar
    ve hesaplamalar, uluslararası normlara bağlı kalınarak bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır. 
  
 

  * OG Projelerinin dizayn ve uygulaması 

  * Zayıf akım sistemlerine ait projelerin dizayn ve uygulaması

  * Elektro-mekanik teknik odalara ait projelerin hazırlanması

  * Projelere ait yüklerin tetkikleri ve kısa devre hesaplarının yapılması

  * Elektrik panellerinin panel açılımlarının hazırlanması